• facebook
  • grooveshark
  • linkedin
  • pinterest
  • twitter
  • youtube

Hoe Apple aan zijn logo komt

In het Brabants Dagblad van 12 september kwam ik een interessant artikel tegen over de codebreker Alan Turing; eigenlijk de uitvinder van de computer en programmeertaal. In het artikel een samenvatting van zijn leven, en hoe Apple (mogelijk) aan zijn logo komt.

Brabants Dagblad, 12 september 2009, pagina 9 ‘binnen- en buitenland’.

EERHERSTEL CODEBREKER EN HOMO ALAN TURING.

Het werk van Alan Turing voor de Britse regering was zo geheim dat een krant in 1954, in het overlijdensbericht, betreurde dat hij, met zijn kwaliteiten, zicht niet nuttig had gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gisteren benadrukte de Britse premier Gordon Brown nog maar eens dat die oorlog zonder Turing wel eens heel anders had kunnen aflopen. Brown bood in een ingezonden brief in de krant de Telegraph de officiële excuses aan voor de hondse manier waarop de Britse regering het wiskundig genie had behandeld omdat hij homo was.

Turing leidde het team dat op het Bletchley Park-complex tijdens de Tweede Wereldoorlog onderschepte Duitse marineberichten ontcijferde. Hij ontwierp de machines – nu zouden we zeggen ‘computers’ – die er in slaagden de onbreekbaar geachte Duitse Enigma-code te ontcijferen.
Het bleef voor de Duitsers de gehele oorlog geheim dat de Britten vanaf 1941 hun militaire radioboodschappen  konden lezen en bijna al hun plannen kenden. De geallieerde overwinning is voor een groot deel te danken aan dit zogenoemde ‘geheim van Bletchley Park’.
Daarnaast was Turing een grondlegger van de huidige informaticasamenleving. Al voor de oorlog toen hij nog aan Cambridge studeerde, ontwierp hij een model waarmee alles dat berekenbaar is, berekend kan worden. Dit model werkte met een rekenmethode met slechts twee cijfers: 0 en 1. Alle moderne computertalen zijn op dit rekensysteem gebaseerd.

In 1952 bleek de toen 40-jarige Turing een relatie te hebben met een 19-jarige man. Homoseksueel gedrag was indertijd strafbaar in Groot-Brittannië en werd bovendien geassocieerd met spionage. Het land had net een aantal schandalen achter de rug waarin homoseksuele academici spioneerden voor de Sovjet-Unie. In die Koude Oorlog-hysterie kreeg Turing de keus tussen celstraf of chemische castratie. Hij koos voor het laatste.

Turing verloor zijn status, baan en de mogelijkheid verder onderzoek te doen. De hormonen die hem werden toegediend, gaven hem vrouwenborsten.
Twee jaar na zijn veroordeling pleegde hij zelfmoord met een hap uit een vergiftigde appel. Apple ontkent het, maar velen zijn in het logo van de firma – appel met een hap eruit – ook een eerbetoon aan Turing.

Leave a reply